Den våldsamma folkfotbollen i det medeltida England förbjöds upprepade gånger av kungamakten. Men fotbollen gick inte att tygla förrän på 1800-talet då en bättre organiserad polis satte stopp för gatufotbollen. Tack och lov övervintrade fotbollen på engelska överklasskolor där sporten blev ett medel för att härda överklassens barn.

Fotbollens historia är lång. Det fanns fotbollsliknande spel i Kina 2500 år f.kr – inom tsu chu kunde man både dribbla och sparka bollen genom hål i ett draperi. Latinamerikas azteker hade en bollsport där förlorarna offrades till gudarna.

I det medeltida Europa fanns det exempel på våldsam fotboll i Italien, Frankrike och England. Men det var den medeltida engelska folkfotbollen som utvecklades till dagens fotboll och blev världens största sport.

I podcasten Historia Nu samtalar programledare Urban Lindstedt med idrottshistorikern Åke Jönsson som skrivit ett stort antal idrottshistoriska böcker, bland annat Fotboll – Hur världens största sport växte fram.

Medeltidens folkfotboll

Den engelska folkfotbollen var mycket våldsam och kunde spelas mellan mål som låg flera kilometer från varandra.

Folkfotbollen handlade om unga män som på gator eller allmänningar spelade fotboll som ofta resulterade i slagsmål och allmän kalabalik. Det finns många dokument från 1200-talet till 1800-talet som visar på dödsfall under fotbollsmatcher. Kungamakten försökte också förbjuda fotbollen.

Ofta spelades fotboll under fettisdagen som en viktig del av festligheterna. Här handlade det inte om definierade lag utan alla som ville och kunde deltog i spelet. Redan 1314 försökte Edward II förbjuda fotboll, vilket upprepades 1331 och 1365 – då med motiveringen att fotbollen inkräktade på den samhällsnyttiga sporten bågskytte.

Även kyrkan försökte få bukt med fotbollen eftersom den inkräktade på söndagen. Det fanns präster som blev avstängda eftersom de gillade fotboll för mycket.

Men makten lyckades inte döda folkfotbollen och på 1500-talet var spelet väl etablerat som en folklig sed med starka lokala traditioner. I Dorset var det den man som gift sig senast som skulle organisera fotbollsmatcher. Fotbollen i Chester på Shrowe Tuesday skulle enligt traditionen fira en seger över danska vikingar, eftersom anfäderna sparkat boll med ett avhugget danskt vikingahuvud när det begav sig. I Derby spelade två olika församlingar mot varandra – Saint Peter och All Saint – vilket givit upphov till termen derby när två lag från samma stad möts.

Fotboll blir överklassport

Fotbollsmatch vid Kingston-upon-Thames 1846

Folkfotbollen mötte till slut en allt bättre organiserad polismakt som satte stopp för gatufotboll i London. Samtidigt kunde den hårda folkfotbollen övervintra på överklassens internatskolor som Harrow, Eton, Westminster, Rugby, Charterhouse och Rugby. Fotbollen passade utmärkt för det hårda klimat som rådde på internatskolorna. Redan i mitten på 1700-talet började olika typer av fotboll att spelas på skolorna. Och i början av 1800-talet spelades fotboll på samtliga internatskolor.

För att minska de mest våldsamma inslagen i fotbollen började skolorna från 1840-talet att formulera regler för fotbollen. Men skolorna hade olika regler vilket skapade problem när eleverna ville spela fotboll även på universiteten.

Vid Cambridge universitet gjordes 1846 försök att sammanfoga olika regelsamlingar till en gemensam regelsamling. Ingen regelsamling har överlevt till nutid, men reglerna hjälpte till att popularisera fotbollen på Cambridge. När studenterna sedan lämnade universitetet spreds fotbollen vidare.

Fotboll och rugby

Det var på 1860-talet som fotbollen började att divergera till två stilar – Cambridge och Rugby. På Freemanson’s Tavern på Great Queen Street i London den 26 oktober 1863 samlades en rad fotbollsklubbar för att bilda Football Association för att slå fast gemensamma regler. Senare formulerade Football Association 14 regler som är grunden till dagens fotboll. Det var fortfarande tillåtet att i vissa lägen ta upp bollen med händerna.

Men alla klubbar gillade inte reglerna som förbjöd hacking, att sparka en motståndare på skenbenet. Därmed blev skilsmässan mellan association football och Rugby football befäst. Majoriteten vill följa Cambridge-reglerna.

Efter brytningen mellan fotboll och rugby, satsade FA stort för att popularisera spelet. 1871 startade engelska cupen (FA-cupen) som är världens äldsta fotbollsturnéring.

Fotbollen allt populärare

Arsenal FC 1888
Arsenal FC grundades av fabriksarbetare 1886 vid vapenfabriken Royal Arsenal i Woolwich i sydöstra London.

Under 1860- och 1870-talen infördes lediga lördagseftermiddagar för arbetarna, som fick rätt till avkoppling. Fotbollen blev både kultur och avkoppling. Lördagsledigheten gällde bara industriarbetarna, inte tjänstemännen, lantarbetarna och de affärsanställda. På så sätt blev fotbollen industriarbetarnas eget spel.

Även kyrkan bidrog till att göra fotboll till en nationalsport i England eftersom prästerna funnit att fotbollen var en utmärkt väg att bekämpa förfallet i städerna. Arbetarkyrkorna organiserade egna lag. I Liverpool hade 25 av de 112 fotbollsklubbarna år 1885 religiös bakgrund.

Proffsklubbarna Everton, Aston Villa, Fulham och Wolverhampton startade som kyrklag. Också i de nya statsskolorna fick fotbollen fäste. År 1870 blev alla barn i städerna skolpliktiga, och grunden lades därmed för en omfattande skolfotboll.

Även fackföreningarna bidrog till utvecklingen. Stoke City bildades av järnvägsmän, likaså Manchester United. Arbetarna vid Singers fabrik i Coventry startade Singers FC, som senare blev Coventry City. Arsenal och West Ham var andra fabrikslag.

Källor:

Jönsson, Åke (2006) Fotboll – Hur världens största sport växte fram; Lund; Historiska Media

Presenteras av

Urban Lindstedt är journalist och poddare med ett stort intresse för historia.

Mer av denna podcast

Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud

Avsnitt 5
%d bloggare gillar detta: