Vi gör historien levande!

Välkommen till våra podcasts som tar dig vidare ut i det fantastiska ämnet historia. Här hittar du de intressanta gästerna och samtalen, här får du både fördjupningar och nya kunskaper. Vi lovar dig både aha-upplevelser och bekräftelse på det där du redan visste. Välkommen!

Stöd Historia Nu!

Historia Nu

Historia Nu med Urban Lindstedt

En podcast för historieälskare!

Podcasten Historia Nu vill nå ut med det fantastiska ämnet historia till en bred publik – allt på en kvalitetssäkrad, vetenskaplig grund – och samtidigt ge utrymme för samtal och fördjupningar kring aktuell forskning och relevanta ämnen.

Historia Nu erbjuder ett blandat ämnesurval, som sträcker sig över alla historiska epoker och geografiska områden. Varje vecka kommer nya avsnitt där inbjudna gäster berättar om allt från bödlar på 1600-talet och bombkriget under första världskriget till kulten vid Uppsala högar, eller de turbulenta åren kring demokratins uppkomst. Programledare är Urban Lindstedt, journalist och historienörd.

En podcast för dig med intresse för militär historia

Det finns få ämnen som påverkar mänskligheten i lika hög utsträckning som den militära historien. Därför finns Militärhistoriepodden. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia med breda kunskaper i ämnet, och Peter Bennesved, fil.dr. i idéhistoria som forskar om civilförsvar och krisberedskap. Tillsammans bjuder de in lyssnarna till samtal som kombinerar ett brett tilltal och en djup ämneskompetens.

De senaste avsnitten

Stöd oss
Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud