Taggjärnvägen

Järnvägens historia

När järnvägen förändrade Sverige

Den svenska järnvägen band ihop ett fattigt bondeland och skapade förutsättningar för en industrialisering. Efter en succéartad utbyggnaden av järnvägen under den andra hälften av 1800-talet hotades järnvägen först av bussar och lastbilar i början...

Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud