Välj din podcast om historia

Historia Nu - en podcast om människor och händelser som förändrat världen

Podcasten Historia Nu vill nå ut med det fantastiska ämnet historia till en bred publik – allt på en kvalitetssäkrad, vetenskaplig grund – och samtidigt ge utrymme för samtal och fördjupningar kring aktuell forskning och relevanta ämnen.

Historia Nu erbjuder ett blandat ämnesurval, som sträcker sig över alla historiska epoker och geografiska områden. Varje vecka kommer nya avsnitt där inbjudna gäster berättar om allt från bödlar på 1600-talet och bombkriget under första världskriget till kulten vid Uppsala högar, demokratins uppkomst eller pesten i Stockholm på 1700-talet.

Militärhistoriepodden

Militärhistoriepoddens två programledare är historieprofessor Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Det här är podcasten om krig, men med människorna och samhället i fokus.

I varje avsnitt tar sig programledarna an olika ämnen – allt från finska vinterkriget 1939–40 och bygget av skyddsrum, till franska främlingslegionen och spanska inbördeskriget. Det är samtal som kombinerar ett brett tilltal och en djup ämneskompetens.