Taggvendeltiden

Vendeltiden sträcker sig från år 550 e kr till år 800 e kr. Tidsperioden har fått sitt namn från utgrävningar av obrädna båtgravar vid Vendel nära Vendels kyrka och Valsgärde norr om Uppsala. Enligt sagorna regerade Ynglingaätten under perioden.

Namnet Vendeltid är ett svenskt begrepp. Danskarna säger yngre germansk jernalder och norrmännen merovingertid beroende på olika forskningstraditioner och den uppfattning man har om vad som är väsentligt under perioden.

Båtgravfälten avviker från det normala genom att gravarna både är obrända och mycket rika. Det vanliga var annars att den döde brändes på ett bål direkt på gravplatsen. Efter bränningen täcktes brandlagret av en stenpackning och en hög.

Hjälm från Vendeltiden

Gamla Uppsalas hemligheter avkodas

Gamla Uppsalas kungshögars mystik lever kvar trots eller tack vare den omfattande utgrävningen för sex år sedan då det fantastiska stolpmonumentet upptäcktes. Stolpmonumentet som pryddes med hästhuvuden väcker fantasin om en svunnen tid när dagens...

Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud