TaggFörsta världskriget

100 år sedan första världskrigets slut

100 år sedan första världskrigets slut

Den 11 november 1918, klockan 11 på morgonen, infördes vapenstilleståndet som satte punkt för det fyraåriga första världskriget. De allierade gick ut segrandes, och världen var inte längre densamma. Den 11 november 2018 är det 100 års-jubileum för...

Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud