Tagg1700-talet

Inledningen av 1700-talet präglades i Sverige av kungligt envälde, krig och den sönderfallande stormakten. Men 1700-talet var också Frihetstiden (1719-1772) som innebar en spirande parlamentarism och början på ett partiväsende.

1700-talet var också starten på Upplysningen som revolutionerade vår syn på vetenskap och emperi. Upplysningen var också grunden för de mänskliga rättigheterna och den franska revolutionen.

Trots introduktionen av de mänskliga rättigheterna, tron på människors lika och okränkbara värde, så var slavhandeln som mest intensiv under 1700-talet. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Prostitution på 1700-talet

Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm

Snickarmästarens 17-åriga dotter Lena Cajsa Bohman dras inför Södra förstadens kämnarsrätt år 1747 av fadern Anders för olydnad mot föräldrarna. I rätten berättar Lena Cajsa snart detaljerat hur hon legat med en rad män i Stockholms övre skikt som...

Historia Nu

Lyssna på iPhone eller Ipad

Lyssna på Android

Lyssna via Soundcloud