Tagg1700-talet

Inledningen av 1700-talet präglades i Sverige av kungligt envälde, krig och den sönderfallande stormakten. Men 1700-talet var också Frihetstiden (1719-1772) som innebar en spirande parlamentarism och början på ett partiväsende.

1700-talet var också starten på Upplysningen som revolutionerade vår syn på vetenskap och emperi. Upplysningen var också grunden för de mänskliga rättigheterna och den franska revolutionen.

Trots introduktionen av de mänskliga rättigheterna, tron på människors lika och okränkbara värde, så var slavhandeln som mest intensiv under 1700-talet. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Historia Nu